(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Non-verbal Learning Disabilities (NLD)

NLD wordt op school niet snel herkend omdat het kind met zijn goede verbale vaardigheden zijn omgeving vaak op het verkeerde been zet omtrent zijn capaciteiten. Een gevolg is dat een kind met NLD vaak veel te hoog wordt ingeschat en, vooral op school, sterk wordt overvraagd. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de emotionele stabiliteit. Het kan leiden tot driftbuien, extreme koppigheid en angsten.

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid