(0165) 398 888 info@trivers.nl

Trivers-ADHD

De praktijk voorziet in een breed zorgaanbod voor kinderen en jongeren van wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt.

Voor kinderen met ADHD en andere gedragsproblemen

Wanneer de ontwikkeling van uw kind in de school- en/of thuissituatie belemmerd wordt door gedragsproblemen dan kan er sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis. Hieronder vallen aandachts- en concentratie stoornissen als ADHD of ADD, stoornissen in het autistisch spectrum (ASS), zoals PDD-NOS en het syndroom van Asperger, en overige gedragsstoornissen zoals ODD en CD.

Een psychologisch onderzoek kan dan informatie geven, waardoor je als ouder, kind of jongere meer zekerheid krijgt over wat er aan de hand kan zijn. Dit kan een bevestiging zijn van uw eigen gevoel of nieuwe inzichten opleveren, waarmee u verder kunt. Ook tijdens een begeleiding kunnen vragen komen, die met een psychologisch onderzoek beantwoord kunnen worden.

Na een onderzoek of tijdens de begeleiding geeft Trivers-ADHD Instituut Roosendaal u, en indien gewenst de school, praktische en handelingsgerichte adviezen voor de begeleiding van uw kind thuis (en op school). Trivers-ADHD Instituut Roosendaal biedt voor ouders een uitgebreid onderzoeks- en begeleidingsprogramma.

Omdat geen kind of jongere hetzelfde is, wordt steeds individueel bekeken welk onderzoek of begeleidingstraject het meest passend is.

Contact opnemen

Illustratie op boek
Illustratie hand-in-hand

Trivers Logopedie Roosendaal

Logopedie Roosendaal is een allround logopedie praktijk voor vrijwel alle logopedische stoornissen bij kinderen en (jong)volwassenen…Lees verder

Dyslexie Instituut

Dyslexie Instituut Roosendaal is een gespecialiseerd instituut waar kinderen, jongeren en volwassenen…Lees verder

Trivers

Trivers is een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling…Lees verder