(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Wat is ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Voorheen werd het ook wel MBD (Minimal Brain Dysfunction) genoemd. Bij deze kinderen komen er teveel prikkels tegelijk aan informatie binnen, waardoor zich vaak concentratiestoornissen voordoen.

Hyperactiviteit, problemen met de fijne motoriek, moeite in de omgang met andere kinderen, het leren op school en spraakachterstanden, zijn over het algemeen de kenmerken van ADHD.

Naar schatting heeft 3 tot 5 procent van de Nederlandse kinderen ADHD. Het is dan ook een hardnekkig misverstand dat de stoornis ontstaat door een tekort aan aandacht van de ouders. ADHD is een biologische stoornis die voor een gedeelte erfelijk is bepaald. De hersenen reageren anders dan normaal, vooral in het deel waar ordenen van prikkels plaatsvindt. Kinderen en volwassenen omschrijven hun stoornis veelal als “een enorme chaos in mijn hoofd”.

Eigenlijk zijn er twee typische trekken. Ten eerste zijn kinderen met ADHD veel gevoeliger dan andere kinderen. Ze reageren sterker, sneller en emotioneler op nieuwe en wisselende prikkels uit hun omgeving waar ze bijvoorbeeld nog niet aangewend zijn.

Ten tweede hebben ze nogal eens moeite met bepaalde vaardigheden in het begrijpen van bepaalde soorten prikkels. Vaak hebben deze kinderen ook nog een achterstand op sociaal en emotioneel gebied. Zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, reageren deze kinderen anders op bepaalde prikkels en gebeurtenissen. Hierdoor kunnen ze nog wel eens verkeerd begrepen worden. Maar kinderen met ADHD kunnen ook spontaan en open zijn, een enorme creativiteit hebben, energiek en enthousiast zijn, humor.

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen