(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Begeleiding ASS

Tot op heden is “genezing” van autisme uitgesloten. Autisme is levenslang. Dé methode of behandeling voor autisme bestaat niet.

Gezien de diversiteit aan uitingsvormen dient een autismebehandeling steeds op maat aangeboden te worden. Trivers-ADHD Instituut Roosendaal kan deze behandeling op maat bieden.

Hierbij zullen we steeds met u kijken welke behandelingen en adviezen uitgevoerd kunnen worden. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Psycho-educatie voor uw kind. We werken praktisch aan zaken zoals: Wie ben ik? Wat zijn mijn mogelijkheden en beperkingen? Wat betekent dit voor mij?
  • Psycho-educatie voor uzelf of eventuele broertjes of zusjes. Er wordt uitleg gegeven over autisme, de specifieke mogelijkheden en beperkingen van uw kind.
  • Aanleren van praktische vaardigheden zoals vaardigheden op sociaal gebied (het herkennen van emoties) rondom het leren (plannen, organiseren), e.d.
  • Een “autismevriendelijke” omgeving is belangrijk. Samen kijken we welke aanpassingen er gedaan kunnen worden in de omgeving (school en thuis). Hierbij kunt u denken aan de manier van communiceren, lichaamstaal en sociale aanwijzingen, visuele hulpmiddelen, inbouwen van voorspelbaarheid.
  • Samen zoeken naar vrijetijdsbesteding, afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van uw kind.

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen