(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Begeleiding ADHD

Trivers – ADHD Instituut Roosendaal kan voor u en uw kind passende begeleiding bieden. Vanuit wensen en mogelijkheden bekijken we of voor de kind een individuele training geschikt is of dat een groepstraining een goede ondersteuning zou kunnen bieden. Tevens kan Trivers – ADHD Instituut Roosendaal begeleiding geven op schoolniveau.

Individuele begeleiding

Psycho-educatie voor uw kind. We werken praktisch aan zaken zoals:

  • Wie ben ik? Wat zijn mijn mogelijkheden en beperkingen? Wat betekent dit voor mij?
  • Psycho-educatie voor de ouders. Er wordt uitleg gegeven over ADHD, de specifieke mogelijkheden en beperkingen van uw kind.
  • Aanleren van praktische vaardigheden zoals vaardigheden op sociaal gebied,en rondom het leren (plannen, organiseren), e.d.

Begeleiding op schoolniveau

Trivers-ADHD Instituut Roosendaal biedt de volgende activiteiten aan op het gebied van ADHD.

Themabijeenkomsten op schoolniveau

Hoe kan een leerkracht een leerling met ADHD in zijn klas een goede aanpak bieden?

Consultatiegesprek of klassenobservatie

Consultatieve gesprekken of observaties waarbij Trivers met de leerkracht en intern begeleider kijkt naar de specifieke klassensituatie en de mogelijkheden en beperkingen hierin om de leerling met ADHD te begeleiden.

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen