Trainingstaken

Executieve functies zijn hersenfuncties die helpen bij het vasthouden en richten van de aandacht, het plannen, organiseren, sturen en het controleren van gedrag. We hebben ze dan ook nodig bij alles wat we doen, bij al ons doelgerichte gedrag. Bij kinderen met ADHD (en andere diagnoses) weten we dat (sommige van) deze functies minder sterk ontwikkeld zijn. Pas de laatste tien jaar blijkt dat deze functies ook te trainen zijn. Bij kinderen met ADHD zijn vooral werkgeheugen (informatie kunnen vasthouden die je nodig hebt bij een taak), inhibitie (op je rem kunnen staan en afleidingen kunnen weerstaan) en cognitieve flexibiliteit (makkelijk kunnen aanpassen als de situatie of taak veranderd) zwak ontwikkeld. Vandaar dat juist die functies getraind worden in Braingame Brian.

Trivers_spelwereld
Trivers_spelwereld_contact

Contact opnemen

  Begeleiding

  Na uitleg over het spel is er op 2 spelmomenten contact tussen de coach en het kind. Tussendoor is de coach per mail of telefonisch goed bereikbaar voor vragen.

  De Braingame wordt vaak ingezet in een bredere behandeling. Ook de vertaling naar het dagelijks leven, ondersteunen van de leerkracht en ondersteuning van ouders zijn belangrijk.

  Trainingseffecten

  De eerste resultaten van effectonderzoek naar deze training in de praktijk zijn positief. Niet alleen op de getrainde taken zelf gaan de kinderen significant vooruit, maar ook hun cognitieve vaardigheden verbeteren. Daarnaast nemen volgens de rapportage van hun ouders hun ADHD-gedragskenmerken af. Alle 8 t/m 12 jarige kinderen vinden de spelwereld cool: 25% het spel heel leuk, 50% vindt het spel leuk, en 25% heeft het moeilijk. Kinderen die uitvallen blijken een zeer lage motivatie te hebben en hun ouders kunnen geen ondersteuning bieden.

  Voorwaarden voor deelname (en succes) zijn met name:

  • Het kind is zelf gemotiveerd om het executief functioneren te verbeteren.
  • De ouders zijn in staat en gemotiveerd om ook zelf tijd te reserveren om tijdens de training ondersteuning te (kunnen) bieden.
  • Indien er sprake is van medicatie, dan is deze ingesteld.
  • Er is een ruimte thuis om te trainen/gamen, waar er zo weinig mogelijk afleiding is (dus niet in de huiskamer).
  • Gedurende ongeveer 6 weken minimaal 4 maal per week trainen/gamen, op in principe vooraf vastgestelde tijden.

  Daarnaast is het van belang dat de computer waarop het spel gespeeld wordt, voldoende capaciteit heeft. De meeste recente spelcomputers voldoen aan de vereiste specificaties.Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200