Cliënten portaal

Klik hier voor het inloggen cliëntenportaal

In de wet is vastgelegd dat iedere cliënt recht heeft op inzage in zijn of haar dossier. De cliënt kon de zorgverlener om een papieren uitdraai van zijn of haar dossier vragen. Vanaf 2020 wordt dit recht uitgebreid. De cliënt heeft recht op digitale inzage in zijn of haar dossier. Het gaat hierbij om het dossier, inclusief brieven, onderzoeks- en evaluatieverslagen. Informatie die de veiligheid van de cliënt in gevaar brengt of informatie die de privacy van derden schaadt, wordt niet gedeeld.
Om cliënten inzage te geven in hun dossier, gaat Trivers werken met een cliëntportaal. In dit document krijgt u meer informatie over het cliëntportaal.

Wie heeft recht op inzage in het digitale dossier?
• Tot en met 11 jaar heeft de gezaghebbende ouder(s)/voogd van de jeugdige recht op inzage.
• Tussen de 12 en 16 jaar heeft de jeugdige recht op inzage. De gezaghebbende ouder(s)/voogd heeft recht op inzage mits de jeugdige hiervoor toestemming geeft.
• Bij 16 jaar en ouder heeft alleen de jeugdige recht op inzage.

Wie heeft het gezag over de jeugdige?
De zorgverlener vraagt aan de ouder(s) wie het gezag heeft, mocht dit niet geregistreerd staan. Bij twijfel vraagt de zorgverlener de ouder(s) om een document te overleggen waarin staat dat een ouder al dan niet gezag heeft. Als de ouder(s) geen document kan (kunnen) overleggen vraagt de zorgverlener de gezagsstatus op bij het Gezagsregister.
Meer informatie hierover kunt u vinden in het ‘Protocol informatieverstrekking’ van Trivers op de website en in de wachtkamer.

Trivers_clienten_portaal (1)
Trivers_aanmelden_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200