(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Brain Blocks

Brain Blocks is ontstaan met als doel psycho-educatie te geven over autisme door inzichtelijk te maken hoe het brein met en zonder autisme werkt. Inmiddels is duidelijk dat Brain Blocks veel breder in te zetten is dan alleen voor psycho-educatie. Brain Blocks is voornamelijk een therapeutische interventie met een grote communicatieve waarde voor belangrijke anderen rondom de cliënt. Dit is dus veel breder dan alleen autismegerelateerde problematiek!
Brain Blocks kan meer gezien worden als een interventie dan een methode, aangezien Brain Blocks ingezet wordt als doelbewuste ingreep om een bepaalde situatie te verbeteren. De wens, het verlangen en de hulpvraag van de cliënt staan hierbij centraal. Daarbij is Brain Blocks op meerdere gebieden van toepassing en de wijze waarop Brain Blocks ingezet wordt, hangt sterk af van de cliënt en de context.
Brain Blocks is een instrument waarbij de gebruiker tot specifieke beelden en taal komt over zijn eigen ervaring. Het is een interventie die uitnodigt tot afstemmen op jezelf waarna door het maken van beeld en vervolgens toevoegen van woorden het bewustzijn wordt vergroot. Hierdoor ontstaat er ruimte voor anders kijken, denken en handelen. Dit effect is niet alleen bij de gebruiker te zien maar ook bij direct betrokkenen zoals, ouders, begeleiders, leerkrachten, leeftijdsgenoten etc. De specifieke beelden en taal van de cliënt dienen verschillende doeleinden. Naast het geven van inzicht wordt communicatie met anderen gemakkelijker. Verder geven de beelden en taal richting aan de behandeling. Het helpt de begeleider, afgestemd op beelden van de cliënt, de vervolgstap in de behandeling te bepalen.
Voor praktische informatie hoe het gebruik van Brain Blocks eruit ziet, kunt u ook de Brain Blocks folder downloaden: https://brainblocks.com/accreditatie-2/
Kijk voor verdere informatie over Brain Blocks op de website: https://brainblocks.com/

 

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

 

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen