(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

NLD onderzoek

Trivers-ADHD Instituut Roosendaal kan een individueel onderzoek uitvoeren bij uw kind. De vaststelling van een eventuele NLD-diagnose gebeurt op gedragsniveau. Een dergelijk onderzoek is uitgebreid en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een anamnese: een gesprek met ouders over de geschiedenis van uw kind vanaf de zwangerschap tot nu.
  • Een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling of (groeps)observatie. Door middel van tests en observaties wordt er gekeken naar de manier, waarop het kind contact maakt, de taalontwikkeling, de motoriek, de mate van inzicht in sociale relaties, de denkstijl van het kind etc.
  • Een intelligentieonderzoek, met specifieke aandacht voor de informatieverwerking.
  • Er wordt gekeken naar wat het kind goed en minder goed kan, de flexibiliteit van denken, planningsvaardigheden, de afleidbaarheid etc.
  • Vragenlijsten ingevuld door u en de school
  • Schoolinformatie

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen