(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Wat is autisme?

Autisme is de naam voor een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door moeilijkheden op drie gebieden: de omgang met anderen, de communicatie en de verbeelding. Dit noemt men de “triade van stoornissen”.

Hoewel alle mensen met autisme op deze drie gebieden moeilijkheden ondervinden, uit autisme zich telkens weer heel verschillend. Zo zijn sommige mensen op sociaal vlak heel actief, anderen vrij passief en nog anderen weren contact af. Sommige mensen met autisme praten niet, anderen zijn juist vlotte praters en beschikken over een uitgebreide woordenschat.

Toch is de communicatie vaak oppervlakkig en weinig wederzijds. Zowel in de omgang met anderen als in de communicatie lijken mensen met autisme de verbeelding te missen om verder te kijken dan wat ze op dat moment zien. Ook kunnen ze moeilijkheden hebben met gezichtsuitdrukkingen, figuurlijke taal en humor.

Als gevolg van deze triade is de wereld erg onvoorspelbaar en soms bedreigend voor hen. Dit leidt tot stroef handelen en een beperkt gedrags- en interessepatroon. Mensen met autisme hebben ook moeite met (vooral plotse) veranderingen en kunnen zich soms moeilijk aanpassen aan nieuwe situaties.

Naast deze typische kenmerken van autisme is er vaak sprake van bijkomende kenmerken zoals: vreemde reacties op prikkels, taalstoornissen, afwijkende motoriek, stemmingswisselingen, aandachtsstoornissen en gedragsproblemen zoals zelfverwonding of agressie.

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen