(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

ASS onderzoek

De triade van stoornissen is steeds aanwezig, maar wat je aan de buitenkant ziet in de ernst van de moeilijkheden verschillt per persoon en per leeftijd.

Omdat er geen enkel eenvoudig kenmerk bestaat dat typisch en uniek is voor autisme heeft de diagnostiek van autisme dan ook vooral met patroonherkenning te maken: het herkennen van het samen voorkomen van de drie vermelde probleemgebieden.

Omdat autisme zich zo divers uit, spreekt men van een autisme spectrum stoornis =(ASS). Trivers-ADHD Instituut Roosendaal kan een individueel onderzoek uitvoeren bij uw kind. De vaststelling van een eventuele diagnose gebeurt op gedragsniveau. Een dergelijk onderzoek is uitgebreid en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een anamnese: een gesprek met ouders over de geschiedenis van uw kind vanaf de zwangerschap tot nu.
  • Een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of (groeps)observatie. Door middel van tests en observaties wordt er gekeken naar de manier, waarop uw kind contact maakt, de taalontwikkeling, de motoriek, de mate van inzicht in sociale relaties, de denkstijl van uw kind e.d.
  • Een intelligentieonderzoek.
  • Er wordt gekeken naar wat het kind goed en minder goed kan, de flexibiliteit van denken, planningsvaardigheden, de afleidbaarheid etc.
  • Vragenlijsten ingevuld door u en de school
  • Schoolinformatie

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen