(0165) 398 888 info@trivers.nl

Handige sites

Illustratie hand-in-hand

Handige sites voor ouders

http://adhd.startpagina.nl/
Verwijzingen naar sites over ADHD.

www.ADHDblog.nl
ADHD ervaringen, Tips &meer!

http://dyslexie.startpagina.nl
Verwijzingen naar sites over dyslexie

www.dyscalculie.org
Verwijzing naar site m.b.t. Dyscalculie

www.veiliglerenlezen.nl
Voor de beginnende lezer (o.a. de eerste maanversie voor het thuis oefenen en lezen met kinderen).

www.oobo.eu
Natuur en biologie

http://hoogbegaafd.startpagina.nl
Verwijzingen naar sites m.b.t. Hoogbegaafdheid

http://orthopedagogiek.startpagina.nl
Verwijzingen naar sites over o.a. autisme, faalangst

www.ouderraden.nl
Informatie over organisatie / rechtspositie

www.infowms.nl
Informatie over de nieuwe wet Medezeggenschap op scholen.

http://ouders.kennisnet.nl
Site voor ouders

www.50tien.nl
Website van de landelijke vraagbaak 0800-5010, waar ouders terecht kunnen voor informatie en advies over onderwijs; telefonisch bereikbaar op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur.

www.onderwijsinspectie.nl
Op de site van de Inspectie v/h Onderwijs kunt u de inspectierapporten van de Nederlandse scholen inzien.

www.postbus51.nl
Voor allerlei informatie van de overheid, waaronder ook de vakantiedata.

www.veiligheid.nl
Veilig-op-school van Consument en Veiligheid besteedt specifiek aandacht aan de rol die de Medezeggenschapsraad en ouderraad c.q. oudervereniging kunnen spelen bij de veiligheid op school. U vindt op deze site praktische handvatten, ideeën en tips.

http://www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg
Deze site geeft globale informatie over jeugdzorg in Nederland

www.cito.nl
Voor algemene informatie omtrent bijvoorbeeld de cito-toets.

www.oudersbijdeles.nl
Informatie m.b.t. bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs.

https://www.creditcard.nl/schuldenwijzer/studieschuld
Studieschuld – tips en uitleg.

 

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

 

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen