(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

SEO onderzoek

Trivers-ADHD Instituut Roosendaal kan een individueel onderzoek uitvoeren bij uw kind. De vaststelling van een eventuele diagnose gebeurt op gedragsniveau.

Een dergelijk onderzoek is uitgebreid en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een anamnese: een gesprek met ouders over de geschiedenis van uw kind vanaf de zwangerschap tot nu
  • Vragenlijsten ingevuld door u en de school
  • Een intelligentieonderzoek
  • Een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling; door middel van tests en observaties wordt er gekeken naar de taalontwikkeling, de motoriek, de mate van inzicht in sociale relaties, de denkstijl van uw kind, de manier, waarop uw kind contact maakt e.d.
  • Een (spel)observatie en/of observatie in de klas
  • Schoolinformatie

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid