(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Wat is faalangst?

Kinderen kunnen verschillend reageren op eenzelfde opdracht. Het ene kind vervult deze glansrijk, het andere kind verkrampt, is zenuwachtig en levert een tegenvallende prestatie. Wanneer je onder spanningen beter presteert, dan noemen we dit positieve faalangst. Bij kinderen die in spanningssituaties zich onzeker voelen en waarbij de resultaten tegenvallen, kunnen we spreken van negatieve faalangst.

Faalangst treedt slechts op in bepaalde situaties of bij bepaalde gebeurtenissen. Op school, bij de sport of creatieve verenigingen komen kinderen in situaties waarin ze moeten presteren. Denk bijvoorbeeld aan proefwerken, een spreekbeurt, CITO-toets, een belangrijke wedstrijd, kennismaken met nieuwe mensen of een muziekexamen.

Deze situaties kunnen veel spanning oproepen bij faalangstige kinderen en kunnen zorgen voor onplezierige verrassingen. Faalangstige reacties die te zien zijn bij kinderen kunnen onder andere zijn: vermijdingsgedrag, afraffelen van de opdracht, lichamelijke reacties (zweten, blozen, trillen, buikpijn, hoofdpijn, misselijk worden), concentratieproblemen, mentale reacties (puur intuïtief reageren, negatief denken, dichtklappen) wat uiteindelijk kan eindigen in een black-out.

Gevoelens van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen zijn een bron voor het ontstaan van negatieve faalangst. Het is belangrijk dat er op school en thuis aandacht wordt besteed aan het bevorderen van het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Door steeds te reageren op mislukkingen en weinig positieve feedback te geven, zal een kind weinig zelfvertrouwen opbouwen en zich naar die verwachtingen gedragen.

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen