Wat is faalangst?

Kinderen kunnen verschillend reageren op eenzelfde opdracht. Het ene kind vervult deze glansrijk, het andere kind verkrampt, is zenuwachtig en levert een tegenvallende prestatie. Wanneer je onder spanningen beter presteert, dan noemen we dit positieve faalangst. Bij kinderen die in spanningssituaties zich onzeker voelen en waarbij de resultaten tegenvallen, kunnen we spreken van negatieve faalangst.

Faalangst treedt slechts op in bepaalde situaties of bij bepaalde gebeurtenissen. Op school, bij de sport of creatieve verenigingen komen kinderen in situaties waarin ze moeten presteren. Denk bijvoorbeeld aan proefwerken, een spreekbeurt, CITO-toets, een belangrijke wedstrijd, kennismaken met nieuwe mensen of een muziekexamen.

Deze situaties kunnen veel spanning oproepen bij faalangstige kinderen en kunnen zorgen voor onplezierige verrassingen. Faalangstige reacties die te zien zijn bij kinderen kunnen onder andere zijn: vermijdingsgedrag, afraffelen van de opdracht, lichamelijke reacties (zweten, blozen, trillen, buikpijn, hoofdpijn, misselijk worden), concentratieproblemen, mentale reacties (puur intuïtief reageren, negatief denken, dichtklappen) wat uiteindelijk kan eindigen in een black-out.

Gevoelens van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen zijn een bron voor het ontstaan van negatieve faalangst. Het is belangrijk dat er op school en thuis aandacht wordt besteed aan het bevorderen van het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Door steeds te reageren op mislukkingen en weinig positieve feedback te geven, zal een kind weinig zelfvertrouwen opbouwen en zich naar die verwachtingen gedragen.

Trivers_faalangst
Trivers_faalangst_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200