Dyslexie in combinatie met andere stoornissen (comorbiditeit)

Dyslexie komt vaker voor in combinatie met andere leerstoornissen, zoals dyscalculie, met aandachtstoornissen (ADHD), motorische stoornissen (DCD) en spraak-/taalstoornissen.

Als twee stoornissen meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen, noemt men dit comorbiditeit. Bij al deze stoornissen is er net als bij dyslexie sprake van een probleem met de informatieverwerking in de hersenen.

Soms hebben kinderen met dyslexie ook problemen met het onthouden van talig informatie. Verder komt het relatief vaak voor dat zij grote moeite hebben hun werk te structureren.

Trivers_dyslexie_in_combinatie_met_andere_stoornissen

Onderkenning

Vaak zijn er discussies over wat er allemaal bij dyslexie hoort. Bij dyslexie gaat het om lees- en spellingsproblemen. Andere problemen zijn het gevolg van dyslexie of worden veroorzaakt door de bijkomende stoornissen.

Wanneer er één stoornis is vastgesteld, is het wel belangrijk dat de andere niet over het hoofd wordt gezien en dat niet alle problemen aan de ene stoornis worden toegekend. Elke stoornis heeft een specifieke aanpak nodig. Voor dyslexie is dat gericht op lees- en spellingstaken.

Bij kinderen die hoogbegaafd zijn, wordt dyslexie vaak erg laat of helemaal niet ontdekt. Ook bij allochtone kinderen die thuis hun moedertaal spreken is herkenning van dyslexie op de bassischool extra moeilijk. Problemen met lezen en spelling worden vaak geschoven op de algehele problemen bij het Nederlands leren.

Trivers_dyslexie_in_combinatie_met_andere_stoornissen_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200