Wat is Hooggevoeligheid?

Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’. Hooggevoelige mensen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merken meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor hooggevoelige mensen al snel te veel zijn. Zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.
Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute en universitair docente, en grondlegster van het begrip HSP.
Er zijn globaal genomen twee soorten HSP’s: de grootste groep, zo’n 70%, is van nature rustig en meer introvert. Zij voelen zich prettig bij een redelijk gelijkmatig leven met weinig risico’s. Het andere deel, ongeveer 30% van de HSP’s, heeft juist behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en is meer extravert. Zij worden ook wel HSS genoemd, ‘High Sensation Seekers’. Zij zijn enerzijds snel verveeld en op zoek naar uitdaging, maar raken anderzijds snel overbelast. Zij leven als het ware met één voet op de rem en één voet op het gaspedaal.
Hooggevoeligheid is een eigenschap die in onze hectische, westerse maatschappij, niet erg wordt gewaardeerd. Veel hooggevoelige kinderen en jongeren ervaren in eerste instantie dan ook last van hun eigenschap en vragen zich af wat er mis is met hen. Zij hebben de neiging zichzelf te willen veranderen en hun eigenschap te onderdrukken of negeren. Door het bewustzijn en accepteren van de eigen hooggevoeligheid kan deze echter van een valkuil en een last, tot een kwaliteit en een gave worden.

Trivers_hooggevoeligheid_bij_kinderen

Kenmerken

Ieder kind is natuurlijk uniek, maar er zijn verschillende algemene kenmerken die bij hooggevoelige kinderen vaak voorkomen:
o Ze zijn snel ontroerd.
o Ze dromen en fantaseren veel.
o Ze zijn zorgzaam en zeer (zelf)bewust.
o Ze verwerken de dingen op een dieper niveau.
o Ze hebben een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen.
o Ze hebben een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel.
o Ze denken veel na en bekijken de dingen van alle kanten.
o Ze merken veel meer details en nuances op (en voorzien gevolgen).
o Ze houden van stiltes en rust (ook al geven ze soms die indruk niet).
o Ze raken gemakkelijk overprikkeld en geagiteerd.
o Ze werken graag in hun eigen tempo (en met een eigen ‘ordening’).
o Ze zijn behoedzaam bij nieuwe en mogelijk gevaarlijke situaties.
o Ze hebben vaak verborgen talenten (die ze zelf onderschatten).
o Ze voelen zich vaak ‘anders’, minderwaardig en vlug beschuldigd.
o Ze voelen stemmingen en emoties van anderen sterk aan (en nemen ze vaak over).
o Ze zijn vaak perfectionistisch en faalangstig (wat tot onderpresteren kan leiden).
o Ze zoeken authentiek contact, diepe verbondenheid en bevestiging in hun omgeving.

Hooggevoeligheid behandelen

Trivers kan voor u en uw kind passende behandeling bieden. Vanuit de hulpvraag en de mogelijkheden wordt een behandelplan opgesteld, waarin de doelen voor de behandeling met u en uw kind worden afgestemd. De behandeling bestaat uit psycho-educatie op een creatieve manier, waardoor het kind zichzelf op een positieve en praktische manier leert kennen en een positief zelfbeeld ontwikkeld. Er is hierbij aandacht voor de ik-ontwikkeling van het kind, het aanvoelen en gezond bewaken van grenzen, de kwaliteiten van het hooggevoelig kind, het (h)erkennen en omgaan met gevoelens, het aanvoelen van zijn/haar eigen ruimte en het innemen van deze ruimte en de sociale ontwikkeling. In ouderbegeleidingsgesprekken zullen tips en adviezen worden gegeven met betrekking tot hooggevoeligheid.

Trivers_hooggevoeligheid_bij_kinderen_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200